Algemene Voorwaarden Particulier

Sweet-Tables en Bruidstaarten.

1. BESTELLEN: Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.SweetUnique.nl of via email (info@SweetUnique.nl)

1.1: Bestellingen plaatsen kan minimaal 30 dagen voorafgaand aan de gewenste datum te plaatsen/op te geven. Het is echter mogelijk dat wij een bestelling niet kunnen aannemen omdat wij geen ruimte hebben in onze agenda.

2. BEZORGEN: SweetUnique levert het product tegen betaling af op de gewenste locatie. Zelf afhalen is tevens een optie. Bezorgingen binnen Almere zijn kosteloos.

2.1 Bezorging aan bedrijven: De bestelling zal worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Bij bezorging aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. SweetUnique is daarna niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
Als het wenselijk is biedt SweetUnique de service om het product ter presentatie op te bouwen/uit te stallen.

2.2 Vervoersrisico: Ontstane schade bij afhalen is voor risico van de opdrachtgever.

3. PRIJZEN: Alle prijzen vermeld op de website www.SweetUnique.nl zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4. BETALING: Na bestelling van onze producten verzenden wij eerst een orderbevestiging met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals ontwerp, prijs, afhaal/leverdatum. Vervolgens wordt ook de factuur per e-mail verzonden. Uw bestelling is definitief na aanbetaling van 50% van het totaalbedrag volgens de factuur. Restant betaling dient u minimaal 14 dagen voor datum van levering te voldoen. 

De eerste betaling dient binnen twee weken te worden voldaan, dit verzekert de plaatsing van uw bestelling in onze agenda. Zodra de eerste betaling is voldaan is deze definitief, mocht u de bestelling willen annuleren dan geldt in principe een ”geen geld terug” policy tenzij anders overlegd wordt.

4.1 Betaaltermijn: Om alle zaken omtrent de bestelling soepel te laten verlopen wordt er ruim van tevoren al besproken wat de precieze order wordt van de klant en sturen we daarop gebaseerd een tweetal facturen: de eerste factuur dient altijd binnen twee weken te worden voldaan om een plek in de agenda te garanderen, de tweede factuur dient uiterlijk twee weken voor levering te worden voldaan. Het uiterste betaalmoment waarop de tweede factuurtermijn gesteld wordt is tevens het moment dat SweetUnique voorbereidingen treft voor het inkopen van materialen en ingredienten, inroosteren van personeel en het opmaken van onze agenda.

4.2 Betaling: Uw bestelling wordt pas bezorgd wanneer het volledige factuurbedrag betaald is.

4.3 Borg: SweetUnique is rekent een borg vanaf €25,- voor diverse standaards en Sweet table materialen. Alle materialen als plankjes, pilaren en standaards dienen binnen vijf werkdagen geretourneerd te worden aan SweetUnique. Daarna vervalt het recht op teruggave van de borg.
In het geval dat de geleverde producten niet in hun volledigheid of beschadigd worden geretourneerd behoudt SweetUnique zich het recht voor de volledige borgsom in rekening te brengen.

4.4 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer NL15 INGB 0006 1845 67 t.n.v. SweetUnique te Almere.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Adressering/data: SweetUnique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzend/afhaaldata.

5.2 Schade: SweetUnique is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is SweetUnique slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming door SweetUnique. Indien SweetUnique aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Allergieën: SweetUnique maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten, gluten en maïs. SweetUnique is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

5.4 In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan SweetUnique niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van ziekte of overmacht zal SweetUnique er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

5.5 Omdat alle producten ambachtelijk gebakken en met de hand versierd zijn, kunnen de vormen, kleuren en decoraties van onze producten afwijken van de producten getoond op onze website www.SweetUnique.nl. SweetUnique kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6. WIJZIGINGEN: Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. SweetUnique kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden. Vanaf 14 dagen voor de gewenste datum van de levering zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7. ANNULERING: Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. Vanaf 14 dagen voor de gewenste leverdatum is restitutie van het orderbedrag niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten bij annulering worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. KLACHTEN: Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier.

9. PRIVACY: Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

10. AUTEURSRECHT: Alle woord- en beeldmerken op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van SweetUnique, tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SweetUnique is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. De gepubliceerde foto's op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van fotograaf Stefan Adam, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

11. SweetUnique behoudt zicht het recht voor te allen tijden deze voorwaarden te wijzigen.


Alle Overige Productgroepen.

1. BESTELLEN: Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.SweetUnique.nl of via email ( info@SweetUnique.nl).

1.1: Bestellingen plaatsen kan minimaal 7 dagen voorafgaand aan de gewenste datum te plaatsen/op te geven. Het is echter mogelijk dat wij een bestelling niet kunnen aannemen omdat wij geen ruimte hebben in onze agenda.

2. BEZORGEN: SweetUnique levert het product af op de gewenste locatie. Zelf afhalen is tevens een optie. Voor leveringen binnen Almere brengen wij een vast tarief a €5,- bezorgkosten in rekening.

2.1 Bezorging aan bedrijven: De bestelling zal worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Bij bezorging aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. SweetUnique is daarna niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
Als het wenselijk is biedt SweetUnique gratis de service om het product ter presentatie op te bouwen/uit te stallen.

2.2 Vervoersrisico: Ontstane schade bij afhalen is voor risico van de opdrachtgever.

3. PRIJZEN: Alle prijzen vermeld op de website www.SweetUnique.nl zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4. BETALING: Na bestelling van onze producten verzenden wij eerst een orderbevestiging met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals ontwerp, prijs, afhaal/leverdatum. Vervolgens wordt ook de factuur per e-mail verzonden. Uw bestelling is definitief na aanbetaling van 100% van het totaalbedrag volgens de factuur. Het volledige bedrag dient minimaal 3 dagen voor levering bij SweetUnique binnen te zijn. 
Wij sturen alvorens de levering een mail met daarin de mogelijkheid het bedrag per i-Deal te voldoen.

4.1 Betaling: Uw bestelling wordt pas bezorgd wanneer het volledige factuurbedrag betaald is.

4.2 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer NL15 INGB 0006 1845 67 t.n.v. SweetUnique te Almere.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Adressering/data: SweetUnique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzend/afhaaldata.

5.2 Schade: SweetUnique is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is SweetUnique slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien SweetUnique aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Allergieën: SweetUnique maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten, gluten en maïs. SweetUnique is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

5.4 In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan SweetUnique niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van ziekte of overmacht zal SweetUnique er alles aan doen een geschikte oplossing te vinden.

5.5 Omdat alle producten ambachtelijk gebakken en met de hand versierd zijn, kunnen de vormen, kleuren en decoraties van onze producten afwijken van de producten getoond op onze website www.SweetUnique.nl. SweetUnique kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6. WIJZIGINGEN: Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. SweetUnique kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden. Vanaf 2 werkdagen voor de gewenste datum van de levering zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7. ANNULERING: Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. Vanaf 2 werkdagen voor de gewenste datum is restitutie van het orderbedrag niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten bij annulering worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. KLACHTEN: Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier.

9. PRIVACY: Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

10. AUTEURSRECHT: Alle woord- en beeldmerken op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van SweetUnique, tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SweetUnique is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. De gepubliceerde foto's op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van fotograaf Stefan Adam, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

11. SweetUnique behoudt zicht het recht voor te allen tijden deze voorwaarden te wijzigen.


Algemene Voorwaarden Zakelijke Partijen

Sweet-Tables en Taarten/Bruidstaarten.

1. BESTELLEN: Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.SweetUnique.nl of via email (info@SweetUnique.nl)

1.1: Bestellingen plaatsen kan minimaal 2 dagen voorafgaand aan de gewenste datum te plaatsen/op te geven. Het is echter mogelijk dat wij een bestelling niet kunnen aannemen omdat wij geen ruimte hebben in onze agenda.

2. BEZORGEN: SweetUnique levert het product af op de gewenste locatie. Zelf afhalen is tevens een optie.

2.1 Bezorging aan bedrijven: De bestelling zal worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Bij bezorging aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. SweetUnique is daarna niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
Als het wenselijk is biedt SweetUnique de service om het product ter presentatie op te bouwen/uit te stallen.

2.2 Vervoersrisico: Ontstane schade bij afhalen is voor risico van de opdrachtgever.

3. PRIJZEN: Alle prijzen vermeld op de website www.SweetUnique.nl zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4. BETALING: Na bestelling van onze producten verzenden wij eerst een orderbevestiging met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals ontwerp, prijs, afhaal/leverdatum. Vervolgens wordt ook de factuur per e-mail verzonden. Uw bestelling is definitief na aanbetaling van 50% van het totaalbedrag volgens de factuur. Restant betaling dient u minimaal 7 dagen voor datum van levering te voldoen.

4.1 Betaling: Uw bestelling wordt pas bezorgd wanneer het volledige factuurbedrag betaald is, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Betalingen dienen binnen de gestelde termijn, zoals aangegeven in de factuur, te worden voldaan. In het geval het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn is voldaan behouden wij ons het recht voor hierop een boete te stellen van tenminste €300,- (zegge driehonderd euro) of 3% van het totale orderbedrag zoals aangegeven in de desbetreffende factuur.

4.3 Borg: SweetUnique is rekent een borg vanaf €25,- voor diverse standaards en Sweet table materialen. Alle materialen als plankjes, pilaren en standaards dienen binnen twee werkdagen geretourneerd te worden aan SweetUnique. Daarna vervalt het recht op teruggave van de borg.
SweetUnique biedt de service het product, zonder bijkomende kosten, op te halen van het leveradres. In het geval de geleverde producten niet in hun volledigheid of beschadigd worden geretourneerd behoudt SweetUnique zich het recht voor de volledige borgsom in rekening te brengen.

4.4 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer NL15 INGB 0006 1845 67 t.n.v. SweetUnique te Almere.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Adressering/data: SweetUnique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzend/afhaaldata.

5.2 Schade: SweetUnique is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is SweetUnique slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming door SweetUnique. Indien SweetUnique aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Allergieën: SweetUnique maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten, gluten en maïs. SweetUnique is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

5.4 In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan SweetUnique niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van ziekte of overmacht zal SweetUnique er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

5.5 Omdat alle producten ambachtelijk gebakken en met de hand versierd zijn, kunnen de vormen, kleuren en decoraties van onze producten afwijken van de producten getoond op onze website www.SweetUnique.nl. SweetUnique kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6. WIJZIGINGEN: Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. SweetUnique kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden. Vanaf 5 werkdagen voor de gewenste datum van de levering zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7. ANNULERING: Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. Vanaf 5 werkdagen voor de gewenste datum is restitutie van het orderbedrag niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten bij annulering worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. KLACHTEN: Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier.

9. PRIVACY: Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

10. AUTEURSRECHT: Alle woord- en beeldmerken op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van SweetUnique, tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SweetUnique is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. De gepubliceerde foto's op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van fotograaf Stefan Adam, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

11. SweetUnique behoudt zicht het recht voor te allen tijden deze voorwaarden te wijzigen.


Alle Overige Productgroepen.

1. BESTELLEN: Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.SweetUnique.nl of via email ( info@SweetUnique.nl).

1.1: Bestellingen plaatsen kan minimaal 7 dagen voorafgaand aan de gewenste datum te plaatsen/op te geven. Het is echter mogelijk dat wij een bestelling niet kunnen aannemen omdat wij geen ruimte hebben in onze agenda.

2. BEZORGEN: SweetUnique levert het product af op de gewenste locatie. Zelf afhalen is tevens een optie. Voor leveringen brengen wij €5,- bezorgkosten in rekening.

2.1 Bezorging aan bedrijven: De bestelling zal worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Bij bezorging aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. SweetUnique is daarna niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
Als het wenselijk is biedt SweetUnique gratis de service om het product ter presentatie op te bouwen/uit te stallen.

2.2 Vervoersrisico: Ontstane schade bij afhalen is voor risico van de opdrachtgever.

3. PRIJZEN: Alle prijzen vermeld op de website www.SweetUnique.nl zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4. BETALING: Na bestelling van onze producten verzenden wij eerst een orderbevestiging met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals ontwerp, prijs, afhaal/leverdatum. Vervolgens wordt ook de factuur per e-mail verzonden. Uw bestelling is definitief na aanbetaling van 100% van het totaalbedrag volgens de factuur. Het volledige bedrag dient minimaal 3 dagen voor levering bij SweetUnique binnen te zijn. 
Wij sturen alvorens de levering een mail met daarin de mogelijkheid het bedrag per i-Deal te voldoen.

4.1 Betaling: Uw bestelling wordt pas bezorgd wanneer het volledige factuurbedrag betaald is.

4.2 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer NL15 INGB 0006 1845 67 t.n.v. SweetUnique te Almere.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Adressering/data: SweetUnique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzend/afhaaldata.

5.2 Schade: SweetUnique is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is SweetUnique slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien SweetUnique aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Allergieën: SweetUnique maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten, gluten en maïs. SweetUnique is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

5.4 In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan SweetUnique niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van ziekte of overmacht zal SweetUnique er alles aan doen een geschikte oplossing te vinden.

5.5 Omdat alle producten ambachtelijk gebakken en met de hand versierd zijn, kunnen de vormen, kleuren en decoraties van onze producten afwijken van de producten getoond op onze website www.SweetUnique.nl. SweetUnique kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6. WIJZIGINGEN: Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. SweetUnique kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden. Vanaf 2 werkdagen voor de gewenste datum van de levering zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7. ANNULERING: Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier. Vanaf 2 werkdagen voor de gewenste datum is restitutie van het orderbedrag niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten bij annulering worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. KLACHTEN: Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met SweetUnique. Dit kan via het contactformulier.

9. PRIVACY: Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

10. AUTEURSRECHT: Alle woord- en beeldmerken op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van SweetUnique, tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SweetUnique is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. De gepubliceerde foto's op www.SweetUnique.nl zijn eigendom van fotograaf Stefan Adam, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

11. SweetUnique behoudt zicht het recht voor te allen tijden deze voorwaarden te wijzigen.

Voorwaarden SweetUnique Spaarkaart

1. De SweetUnique spaarkaart kan gebruikt worden door meerdere personen en is zodoende niet specifiek gebonden aan een enkele klant.

2. Bij iedere besteding van €10,- ontvangt de klant een stempel. Wanneer een kaart volledig is gevuld kan deze worden ingewisseld voor een korting van €10,-

3. Kaarten, en daaraan gebonden kortingen en acties, gelden uitsluitend in de winkels van SweetUnique. Kortingen gelden niet voor producten aangeboden in onze webshop.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 juli 2015 en gelden zolang hier geen aanpassingen op worden gemaakt.

Trojestraat 39
1363 VL Almere-Poort
Mail. info@sweetunique.nl